Amply phân 6 vùng APU USB 150W nhập khẩu, giá tốt, BH 12 tháng